Nasze zdrowie w naszych rekach

Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Razem w Przyszłość” przy współpracy z Zespołem Placówek Specjalnych w Pleszewie zrealizowało projekt pn.”Nasze zdrowie w naszych Rękach” w terminie od 4 września 2017r. do 30 listopada 2017 r. Zadanie publiczne dotyczyło: Prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W projekcie wzięło udział 50 podopiecznych organizacji, którzy uczestniczyli w różnorodnych zajęciach terapeutyczno- rehabilitacyjnych. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących 

w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -