Dzień Porad


24 stycznia 2018 r. o godzinie 15:00, w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1 odbył się Dzień Porad dla rodziców w ramach którego odbyło się:

- spotkanie z przedstawicielem Policji: na temat: „Cyberprzemoc i inne zagrożenia 
- spotkanie z przedstawicielami Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
- przekazano informacje o możliwości korzystania z pomocy Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Przyszłość

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -