XV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

11 kwietnia 2018 roku w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych Specjalnych. W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w tym roku tematem wierszy była Ojczyzna. Usłyszeliśmy utwory między innymi A. Słonimskiego, W. Chotomskiej, T. Różewicza, T. Kubiaka, W. Bełzy. Recytowali je uczniowie z Pleszewa, Słupi pod Kępnem, Ostrzeszowa, Borzęciczek i Kalisza. Ich występy wywołały wiele wzruszeń oraz skłoniły do refleksji. Kierując się regulaminowymi kryteriami komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. W każdej kategorii wiekowej bezkonkurencyjni okazali się uczniowie ze Słupi pod Kępnem. Cele, które przyświecały organizacji konkursu to miedzy innymi kształtowanie u uczniów postawy patriotycznej i obywatelskiej oraz rozwijanie ich wrażliwości na piękno języka ojczystego. Dzieci doskonaliły swoje zdolności recytatorskie i miały możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z umiejętnościami rówieśników. Uczyły się zdrowej rywalizacji oraz pokonywały barierę nieśmiałości. Uroczystość przebiegła w miłej i twórczej atmosferze. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek od Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Przyszłość.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -