Uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie oraz Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Rady Rodziców przy ZPS, Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Domu Kultury, Centrum Wolontariatu w Pleszewie, Fundacji im. Królowej Jadwigi w Puszczykowie” oraz innych sponsorów, zorganizowali uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Festyn miał miejsce 16 maja 2018 roku w ogrodach Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, na ulicy Podgórnej 2. Głównymi punktami imprezy były:  oficjalne otwarcie uroczystości,  występ artystyczny uczniów ZPS w Pleszewie,  przegląd twórczości artystycznej,  wystawa prac plastycznych,  zawody sportowe,  pokazy strażackie i pierwszej pomocy,  zabawa przy muzyce. W czasie festynu dzieci i młodzież korzystali z dodatkowych atrakcji, takich jak:  kącik rekreacyjny,  dmuchany zamek i rodeo,  trampolina,  wata cukrowa,  loteria fantowa,  fotobudka W tym roku wyjątkowymi gośćmi byli uczniowie oraz nauczyciele ze szkół partnerskich z Niemiec, Turcji i Czech. Uczestniczyli w obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach zagranicznej wymiany, która jest jednym z elementów unijnego projektu Erasmus +. Polega on na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych zajmujących się edukacją szkolną. W festynie wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych oraz Gimnazjum nr 3 w Pleszewie, którzy pomagali w opiece nad uczniami z zespołów edukacyjnych. W tym dniu odwiedzili nas również uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 i nr 1, oraz Szkoły Podstawowej w Lenartowicach. Naszymi gośćmi były także dzieci z przedszkola „Tęczowa Kraina” i uczniowie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie. Wszystkie przedsięwzięcia związane z festynem miały na celu integrację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnymi osobami oraz uświadomienie społeczeństwu, że niepełnosprawność nie może być powodem izolacji i dyskryminacji. Wymienione wcześniej działania mają pomóc zrozumieć, iż osoby niepełnosprawne muszą być traktowane z godnością i szacunkiem.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -