Spotkanie integracyjne

Dnia 06.06.2018r. odbyło się „spotkanie integracyjne dla rodziców i uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych” w Nowolipsku. Podczas spotkania nastąpiło wręczenie upominków rodzicom z okazji Dnia Matki i Ojca. Po poczęstunku wszyscy uczestnicy spotkania integrowali się podczas wspólnych zabaw. Spotkanie dofinansowało Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość.”
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -