PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 4968
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 312
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 195
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 205
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 467
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 249
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 435
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 711
Praca z dzieckiem niesłyszącym 452
Prawa dziecka 464
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 410
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1337
Metoda dobrego startu 588
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 869
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 644
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 627
Turnusy Rehabilitacyjne 1042
Dzień porad 1030
Apel twojego dziecka 1041
Dekalog dziecka 2366
Podstawowe umiejętności 1085
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2216
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 1013
Likwidacja barier 1176
Turnus rehabilitacyjny 989
Sprzęt rehabilitacyjny 1025
Kwoty dofinansowania 1098
Pomocne strony internetowe 1278
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -