PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 5384
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 485
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 287
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 288
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 1331
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 365
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 530
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 840
Praca z dzieckiem niesłyszącym 546
Prawa dziecka 552
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 501
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1481
Metoda dobrego startu 755
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 1005
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 799
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 752
Turnusy Rehabilitacyjne 1140
Dzień porad 1121
Apel twojego dziecka 1132
Dekalog dziecka 2462
Podstawowe umiejętności 1180
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2322
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 1107
Likwidacja barier 1261
Turnus rehabilitacyjny 1071
Sprzęt rehabilitacyjny 1113
Kwoty dofinansowania 1182
Pomocne strony internetowe 1368
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -