PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 2791
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 239
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 138
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 140
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 312
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 175
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 379
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 637
Praca z dzieckiem niesłyszącym 405
Prawa dziecka 414
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 363
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1236
Metoda dobrego startu 500
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 766
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 552
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 552
Turnusy Rehabilitacyjne 986
Dzień porad 971
Apel twojego dziecka 988
Dekalog dziecka 2300
Podstawowe umiejętności 1033
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2143
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 962
Likwidacja barier 1116
Turnus rehabilitacyjny 936
Sprzęt rehabilitacyjny 971
Kwoty dofinansowania 1050
Pomocne strony internetowe 1224
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -