PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 3299
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 292
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 177
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 187
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 403
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 217
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 417
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 681
Praca z dzieckiem niesłyszącym 435
Prawa dziecka 445
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 392
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1299
Metoda dobrego startu 554
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 832
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 614
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 603
Turnusy Rehabilitacyjne 1023
Dzień porad 1014
Apel twojego dziecka 1026
Dekalog dziecka 2341
Podstawowe umiejętności 1070
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2184
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 994
Likwidacja barier 1153
Turnus rehabilitacyjny 972
Sprzęt rehabilitacyjny 1010
Kwoty dofinansowania 1083
Pomocne strony internetowe 1261
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -