PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 31
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 30
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 29
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 27
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 27
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 28
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 261
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 399
Praca z dzieckiem niesłyszącym 282
Prawa dziecka 295
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 240
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 760
Metoda dobrego startu 312
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 430
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 352
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 346
Turnusy Rehabilitacyjne 867
Dzień porad 854
Apel twojego dziecka 870
Dekalog dziecka 2114
Podstawowe umiejętności 913
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 1932
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 847
Likwidacja barier 995
Turnus rehabilitacyjny 810
Sprzęt rehabilitacyjny 855
Kwoty dofinansowania 926
Pomocne strony internetowe 1094
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -