PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 5187
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 399
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 245
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 253
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 1042
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 312
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 487
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 776
Praca z dzieckiem niesłyszącym 506
Prawa dziecka 509
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 466
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1419
Metoda dobrego startu 673
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 942
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 734
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 688
Turnusy Rehabilitacyjne 1101
Dzień porad 1080
Apel twojego dziecka 1089
Dekalog dziecka 2421
Podstawowe umiejętności 1139
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2273
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 1067
Likwidacja barier 1223
Turnus rehabilitacyjny 1038
Sprzęt rehabilitacyjny 1075
Kwoty dofinansowania 1145
Pomocne strony internetowe 1330
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -