PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 157
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 48
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 42
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 42
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 42
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 46
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 277
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 446
Praca z dzieckiem niesłyszącym 300
Prawa dziecka 314
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 256
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 839
Metoda dobrego startu 341
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 476
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 375
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 383
Turnusy Rehabilitacyjne 883
Dzień porad 872
Apel twojego dziecka 888
Dekalog dziecka 2136
Podstawowe umiejętności 930
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 1961
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 866
Likwidacja barier 1013
Turnus rehabilitacyjny 828
Sprzęt rehabilitacyjny 872
Kwoty dofinansowania 943
Pomocne strony internetowe 1114
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -