PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 2667
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 216
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 126
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 131
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 248
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 158
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 367
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 614
Praca z dzieckiem niesłyszącym 397
Prawa dziecka 406
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 346
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1198
Metoda dobrego startu 477
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 737
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 524
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 533
Turnusy Rehabilitacyjne 972
Dzień porad 955
Apel twojego dziecka 978
Dekalog dziecka 2281
Podstawowe umiejętności 1021
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2119
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 953
Likwidacja barier 1105
Turnus rehabilitacyjny 923
Sprzęt rehabilitacyjny 957
Kwoty dofinansowania 1039
Pomocne strony internetowe 1212
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -