PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 804
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 148
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 99
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 100
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 135
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 117
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 334
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 543
Praca z dzieckiem niesłyszącym 362
Prawa dziecka 376
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 315
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1073
Metoda dobrego startu 429
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 645
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 468
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 475
Turnusy Rehabilitacyjne 941
Dzień porad 931
Apel twojego dziecka 952
Dekalog dziecka 2227
Podstawowe umiejętności 988
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2061
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 922
Likwidacja barier 1072
Turnus rehabilitacyjny 887
Sprzęt rehabilitacyjny 929
Kwoty dofinansowania 1004
Pomocne strony internetowe 1175
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -