PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 557
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 73
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 60
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 61
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 62
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 69
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 298
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 477
Praca z dzieckiem niesłyszącym 322
Prawa dziecka 338
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 277
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 925
Metoda dobrego startu 367
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 542
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 412
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 417
Turnusy Rehabilitacyjne 904
Dzień porad 891
Apel twojego dziecka 908
Dekalog dziecka 2165
Podstawowe umiejętności 948
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 1992
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 884
Likwidacja barier 1033
Turnus rehabilitacyjny 849
Sprzęt rehabilitacyjny 892
Kwoty dofinansowania 964
Pomocne strony internetowe 1135
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -