PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 6350
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 522
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 312
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 321
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 1420
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 399
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 550
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 871
Praca z dzieckiem niesłyszącym 569
Prawa dziecka 577
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 523
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1517
Metoda dobrego startu 792
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 1044
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 827
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 791
Turnusy Rehabilitacyjne 1163
Dzień porad 1143
Apel twojego dziecka 1153
Dekalog dziecka 2484
Podstawowe umiejętności 1199
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2351
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 1132
Likwidacja barier 1283
Turnus rehabilitacyjny 1092
Sprzęt rehabilitacyjny 1138
Kwoty dofinansowania 1203
Pomocne strony internetowe 1390
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -