PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 650
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 117
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 82
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 83
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 95
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 96
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 318
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 515
Praca z dzieckiem niesłyszącym 345
Prawa dziecka 360
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 299
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1004
Metoda dobrego startu 399
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 607
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 444
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 449
Turnusy Rehabilitacyjne 923
Dzień porad 913
Apel twojego dziecka 931
Dekalog dziecka 2201
Podstawowe umiejętności 971
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2029
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 907
Likwidacja barier 1056
Turnus rehabilitacyjny 871
Sprzęt rehabilitacyjny 912
Kwoty dofinansowania 986
Pomocne strony internetowe 1157
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -