Dzień porad

Zapraszamy Rodziców na DZIEŃ PORAD, który odbędzie się

25. 01. 2011 roku (wtorek) o godzinie 14.30 w sali gimnastycznej.

Informacji udzielać będą:

• pracownicy PCPR w Pleszewie, na temat turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowania w ramach likwidacji barier architektonicznych

• pracownicy szkoły, na temat możliwości korzystania z zajęć prowadzonych dla małych dzieci w ramach „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”,

• Prezes Pleszewskiego Stowarzyszenia pani Elwira Lisiecka na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość”, o celach działalności Stowarzyszenia.

Organizatorzy

Zespól do Spraw Promocji Szkoły

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -