Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA

Konspekt lekcji z przedmiotu:
Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA
Prowadząca zajęcia: Elwira Lisiecka
Data: 23 marca 2018roku
Czas trwania zajęć: 90 minut
Temat lekcji:
Wielkanocne ozdoby na świąteczny stół przy wykorzystaniu różnych materiałów.
Cele operacyjne:
-uczeń pozna symbole i tradycje Świąt Wielkanocnych,
-uczeń odczyta globalnie wyrazy,
-uczeń wykona samodzielnie lub według wzoru z różnorodnych materiałów ozdoby na stół,
-uczeń rozpozna na ilustracji zwyczaje świąteczne oraz przedmioty będące symbolami Świąt,
-uczeń wybierze materiały, które wykorzysta w pracy,
- uczeń posłuży się prawidłowo narzędziami pracy,
-uczeń prawidłowo połączy różnorodne materiały
-uczeń wykona ozdobę na stół,
Cel wychowawczy
Kształtowanie pozytywnej postawy podczas współpracy w grupie klasowej. Przestrzeganie zasad zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się ostrymi narzędziami.
Metody pracy i formy pracy:
-metody aktywizujące oparte na działaniu praktycznym,
-metoda zadań stawianych do wykonania,
-metoda naśladownictwa pozytywnych postaw i zachowań,
Praca jednolita, grupowa lub zróżnicowana
Środki dydaktyczne:
karty pracy, ilustracje, wyrazy do globalnego czytania, materiały papiernicze,
materiały dekoracyjne, klej, nożyczki, zszywacz, dziurkacz, przykłady ozdób na stół
Przebieg lekcji:
1.Powitanie zwyczajowym „Dzień dobry” i wskazanie na indywidualnych tablicach piktogramu prace plastyczno-techniczne.
2.Wprowadzenie uczniów w tematykę zajęć przez omówienie i wskazanie na gazetce tematycznej tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych.
3.Uczniowie na indywidualnych kartach pracy zakreślają tradycje i symbole oraz wklejają podpisy i je globalnie odczytują
4.Następnie uczniowie przyglądają się ozdobą świątecznym zgromadzonym w klasie.
5.Uczniowie planują, jaką ozdobę na stół świąteczny wykonają i plan własnej pracy przedstawiają nauczycielowi.
6. Następnie przygotowują własne bezpieczne stanowisko pracy.
7. Uczniowie z materiałów papierniczych i dekoracyjnych wybierają te, których użyją do wykonania pracy.
8.Uczniowie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonują prace według przygotowanego projektu z zachowaniem kolejności wykonania poszczególnych etapów pracy.
9.Uczniowie wycinają, kleją, mocują, ozdabiają elementami dekoracyjnymi ozdobę na stół.
10.Uczniowie po wykonaniu pracy porządkują wokół siebie by stanowisko pracy utrzymane było
w ładzie i porządku.
11.Następnie nauczyciel prosi by uczniowie wyeksponowali swoje prace na wystawie prac klasowych.
12.Podsumowując zajęcia nauczyciel chwali uczniów za wykazanie się pomysłowością, za to, że wierzyli we własne możliwości twórcze, że odczuwali przyjemność i radość z uzyskanego efektu końcowego oraz że wykazali się poczuciem odpowiedzialności za wynik własnej pracy. Nauczyciel, zachęca uczniów do systematycznego ćwiczenia umiejętności praktycznych takich jak, wycinanie, klejenie, odrysowywanie, zszywanie, dziurkowanie również w domu.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -