Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA

Konspekt lekcji z przedmiotu:
Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA
Prowadząca zajęcia: Elwira Lisiecka
Data: 8 listopada 2018 roku
Czas trwania zajęć: 45 minut
Temat lekcji:
Jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, o Święcie Niepodległości opowiem Wam.
Cele operacyjne:
-uczeń będzie dumny z faktu bycia Polakiem i mieszkania w tak pięknym kraju jak Polska,
-uczeń zastosuje zwroty: jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku,
-uczeń odpowie na pytania i zaznaczy prawidłowe odpowiedzi na kartach pracy, wypełni karty pracy przez: pisanie po śladzie, odczytywanie globalnie wyrazów, wklejanie elementów,
-uczeń wzbogaci słownictwo związane z wartościami patriotycznymi,
-uczeń włączy się w organizowanie obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez dekorowanie klasy i słuchanie pieśni patriotycznych,
-uczeń rozpozna melodię hymnu narodowego,
- uczeń będzie rozumiał; Dlaczego Polacy świętują dzień 11 listopada?
Cel wychowawczy:
Kształtowanie pozytywnej postawy podczas współpracy w grupie klasowej. Rozumienie poczucia przynależności narodowej i poszanowania dla symboli narodowych takich jak; godło, flaga, hymn.
Metody pracy i formy pracy:
-metoda eksponujące (oglądanie filmu, słuchanie muzyki, przeglądanie książek),
-metoda zadań stawianych do wykonania,
-terapie wspierające z wykorzystaniem technologii komputerowej,
-metody oparte na działaniu praktycznym,
-metoda naśladownictwa pozytywnych postaw i zachowań.
Środki dydaktyczne:
-zdjęcia, ilustracje, karty pracy, film pt. Polak Mały, ćwiczenia na komputer, płyta z nagranym hymnem i pieśniami patriotycznymi, wyrazy do globalnego odczytania, materiały papiernicze
Przebieg lekcji:
1.Powitanie zwyczajowym „Dzień dobry”
2.Uczeń, który w danym dniu jest dyżurnym zaznacza na tablicy aktualny miesiąc,
dzień i globalnie odczytuje
3.Uczniowie na indywidualnych kartach pracy zaznaczają, kolorują, odczytują
4.Uczniowie wybierają znaki i starają się ułożyć aktualną pogodę.
5.Na zadawane przez nauczyciela pytania dotyczące aktualnej pogody za oknem starają się odpowiedzieć prostym zdaniem lub wskazać znak na karcie tematycznej
6.Uczniowie zaznajomieni z tematyką zajęć zostają przez zaprezentowanie: zdjęć ilustracji i karty pracy oraz przez obejrzenie filmu pt. Polak Mały.
7.Uczniowie słuchają i rozpoznają melodię hymnu narodowego
8.Na zadawane przez nauczyciela pytania starają się odpowiedzieć prostym zdaniem lub wskazać odpowiedź na karcie tematycznej do gromadzenia słownictwa.
9.Rozłożenie przed uczniami kart ćwiczeń, na których zapisane są wyrazy do globalnego czytania oraz tych podczas uzupełniania, których uczeń odpowiada na pytania i zaznacza prawidłowa odpowiedź lub wypełnia przez wklejanie elementów.
10.Uczniowie odszukują na karcie ćwiczeń takie same wyrazy i głośno je odczytują
11.Uczniowie uzupełniają ćwiczenia na komputerze typu: dobieranki i łączenie w pary.
12.Nauczyciel na zakończenie zajęć zachęca uczniów do słuchania pieśni patriotycznych również w domu oraz wywieszenia flagi narodowej w dniu 11 listopada w domu u każdego ucznia.
13.Podsumowując zajęcia nauczyciel dziękuje uczniom za zaangażowanie w wypełnianie kart pracy, uważne oglądanie filmu edukacyjnego oraz słuchanie hymnu i pieśni patriotycznych. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela i mówią jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -