Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA

Konspekt lekcji z przedmiotu:
Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA
Prowadząca zajęcia: Elwira Lisiecka
Data: 25 października 2017 roku
Czas trwania zajęć: 45 minut
Temat lekcji:
Poprawnie komunikujemy się w sytuacjach życia codziennego. Ja jestem uczniem.
Cele operacyjne:
-uczeń rozumie mowę znaków, rozumie znaczenie prostych słów i prostych zdań,
-uczeń odczyta globalnie wyrazy,
-uczeń przepisze proste wyrazy według wzoru,
-uczeń ułoży plan aktywności na dany dzień w szkole za pomocą znaków lub zapisanych nazw przedmiotów i aktywności,
-uczeń zapamięta znaczenie poszczególnych piktogramów, którymi komunikuje się w różnych sytuacjach życia codziennego,
-uczeń ułoży piktogramy w książce do komunikacji w folderze czynności osobistych na dany dzień,
- uczeń wykona ćwiczenia na komputerze typu: dobieranki, uzupełnianki, łączenie w pary itp.
Cel wychowawczy
Kształtowanie pozytywnej postawy podczas współpracy w grupie klasowej. Uświadomienie uczniom, że rozmowę z kolegami i dorosłymi prowadzi się w sposób kulturalny.
Metody pracy i formy pracy:
-metody alternatywne komunikacji: język obrazków i piktogramów,
-metoda oparte na słowie –praca z tekstem,
-metoda zadań stawianych do wykonania,
-terapie wspierające z wykorzystaniem technologii komputerowej,
-metody oparte na działaniu praktycznym(karty pracy, karty ćwiczeń, książki do komunikacji),
-metoda naśladownictwa pozytywnych postaw i zachowań.
Środki dydaktyczne:
-osobiste foldery do komunikowania się,
- indywidualne książki do komunikacji,
-piktogramy i obrazki dobrane do indywidualnego słownictwa i dostosowane do indywidualnych możliwości,
-karty pracy, karty ćwiczeń,
-ćwiczenia na komputer.
Przebieg lekcji:
1.Powitanie zwyczajowym „Dzień dobry” i wskazanie na indywidualnych tablicach piktogramu.
2.Uczeń, który w danym dniu jest dyżurnym zaznacza na tablicy aktualny miesiąc
i dzień i globalnie odczytuje nazwę lub wskazuje piktogram
3.Uczniowie na indywidualnych tablicach przypinają znaki i wyrazy
4.Uczniowie wybierają znaki i starają się ułożyć aktualną pogodę.
5.Na zadawane przez nauczyciela pytania dotyczące aktualnej pogody za oknem starają się odpowiedzieć prostym zdaniem lub wskazać znak na karcie tematycznej do komunikacji
6.Uczniowie zaznajomieni z tematyką zajęć zostają przez zaprezentowanie karty pracy, na, której zapisany jest plan lekcji na aktualny dzień pobytu w szkole.
7.Uczniowie wybierają odpowiednie piktogramy i wyrazy do globalnego odczytania
i układają na tablicy do komunikacji lub przepisują na karcie do ćwiczeń według wzoru
8.Na zadawane przez nauczyciela pytania dotyczące planu aktywności na dany dzień w szkole starają się odpowiedzieć prostym zdaniem lub wskazać znak na karcie tematycznej do komunikacji.
9.Rozłożenie przed uczniami kart ćwiczeń, na których zapisane są wyrazy użyte
w planie dnia oraz rozdanie takich samych wyrazów w rozsypance wyrazowej
i uzupełnienie karty ćwiczeń.
10.Uczniowie odszukują na karcie ćwiczeń takie same wyrazy i głośno je odczytują lub wskazują piktogramy w książce do komunikacji
11.Uczniowie uzupełniają ćwiczenia na komputerze typu: dobieranki, uzupełnianki, łączenie w pary
12.Nauczyciel na zakończenie zajęć zachęca uczniów do systematycznego ćwiczenia umiejętności rozpoznawania piktogramów z obszaru tematycznego: „Ja jestem uczniem.”
13.Podsumowując zajęcia nauczyciel dziękuje uczniom za zaangażowanie w wypełnianie kart pracy, kart ćwiczeń oraz uzupełnianie książki do komunikacji piktogramami, którymi komunikuje się uczeń w różnych sytuacjach życia codziennego.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -