Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu.

Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne
Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu.
Prowadzący: Elwira Lisiecka
Data: 12 stycznia 2017 roku
Czas trwania zajęć: 60 minut
Cele operacyjne:
-uczeń potrafi odczytać głośno wyrazy
-uczeń potrafi odszukać takie same wyrazy
-uczeń potrafi głośno odczytać alfabet
-uczeń potrafi ułożyć w kolejności alfabetycznej wyrazy z rozsypanki wyrazowej
i odczytać je głośno
-uczeń potrafi wypełnić luki w wyrazach
-uczeń potrafi głośno odczytać uzupełniony tekst
-uczeń zapamięta prawidłową pisownię wyrazów pod względem ortograficznym
-uczeń potrafi uzupełnić online luki w tekście i dokonać sprawdzenia poprawności uzupełnienia
Metody pracy:
Metody aktywizujące oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie –praca z tekstem, metoda zadań stawianych do wykonania, terapia wspierająca z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Środki dydaktyczne:
Karty pracy, karty ćwiczeń z wyrazami i alfabetem oraz tekstem pt.” Zimowa szaruga.”, Komputer, program komputerowy do uzupełniania wyrazami tekstu online, karty pracy przedstawiające zimowy krajobraz
Przebieg zajęć:
1.Powitanie zwyczajowym „Dzień dobry”
2.Zaznajomienie z tematyką zajęć przez zaprezentowanie kart pracy przedstawiających zimowy krajobraz, zimową szarugę
3.Rozłożenie przed uczniami kart ćwiczeń, na których zapisane są wyrazy użyte w tekście oraz rozdanie takich samych wyrazów w rozsypance wyrazowej
4.Uczniowie odszukują na karcie ćwiczeń takie same wyrazy i głośno je odczytują
5. Uczniowie odczytują głośno z karty ćwiczeń litery w kolejności alfabetycznej
6.Uczniowie układają na karcie ćwiczeń wyrazy z rozsypani wyrazowej w kolejności alfabetycznej i głośno je odczytają
7. Uczniowie na karcie ćwiczeń wypełniają luki w tekście pt. „Zimowa szaruga” wcześniej odczytywanych wyrazów i zapamiętują prawidłową ich pisownie
8. Uczniowie kolejno głośno odczytają treść całego tekstu
9.Uczniowie kolejno uzupełniają online luki w tekście i sprawdzają końcowy wynik przez wydrukowanie poprawnie wypełnionego ćwiczenia ortograficznego.
10 Nauczyciel na zakończenie zajęć zachęca uczniów do systematycznego głośnego czytania różnego rodzaju tekstów dla młodzieży
11.Podsumowując zajęcia nauczyciel dziękuje uczniom za zaangażowanie w wypełnianie ćwiczeń oraz zachęca do zapamiętania pisowni wszystkich wyrazów z rozsypanki

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -